Ania Malinowska

programy terapeutyczne

Systematyczny profesjonalny restart

Poznawczo-emocjonalny program wzmacniający w ramach podejścia Feeling Cure przeznaczony dla osób zmagających się z wypaleniem zawodowym, prokrastynacją, wyborem ścieżki kariery, wydajnością zawodową i innymi formami kryzysu zawodowego, które chcą wyrwać się z destrukcyjnego cyklu. Oparty na metodach hipnotycznych zakotwiczonych w terapiach poznawczych, ten trwający od 7 do 12 sesji program oferuje 60-minutowe spotkania online lub na żywo, mające na celu przezwyciężenie problemów zawodowych w odpowiedzi na indywidualną sytuację, uwarunkowania i potrzeby.

Systematyczne poczucie własnej wartości

Program regeneracji emocjonalnej w ramach podejścia Feeling Cure, przeznaczony dla profesjonalistów o wysokich osiągnięciach, aby pomóc im stawić czoła codziennym wyzwaniom zawodowym w zrównoważony i świadomy siebie sposób. W oparciu o metody hipnotyczne zakotwiczone w szybkich terapiach wynikowych, program ten oferuje dwudziestopięciominutowe sesje online realizowane przez okres czterech lub sześciu tygodni (w zależności od pakietu), które przywracają równowagę emocjonalną, spokój, asertywność i poczucie sprawczości. Sesje odbywają się za pośrednictwem platformy konferencyjnej używanej przez firmę lub zaproponowanej przez hipnoterapeutę. Może do nich dołączyć anonimowo w wyznaczonych godzinach każdy kwalifikujący się członek firmy, który zarejestruje się w programie. Sesje są wspaniałym sposobem na rozpoczęcie lub zakończenie dnia pracy i poprawę środowiska pracy, łącząc życzliwość i produktywność jako czynniki wzajemnie się uzupełniające. Wnoszą one nową, profesjonalną jakość do kontekstu pracy, zrównując profesjonalizm z indywidualnym dobrostanem.